SALUT LABORAL

Publicat a SALUT LABORAL

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA SECTORIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 20/12/19

Des 20, 2019
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA SECTORIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 20/12/19

 

 

Organització preventiva del nou centre de treball al Districte administratiu

El nou centre de treball administratiu de la zona franca estarà ocupat per quatre departaments: Vicepresidència i Economia, Polítiques digitals i Administració Pública, Justícia i Empresa i Coneixement. L’Administració crearà una unitat que actuarà com a servei de Prevenció fora de les opcions que contempla el marc legal.

UGT diem que l’organització pel que fa a la modalitat preventiva i participació sindical en aquest nou centre de treball hauria d’haver estat el motiu per en primer lloc dissenyar una estratègia global de gestió de la Seguretat i Salut a la Generalitat de Catalunya. Com sempre anem fent pedaços.

 

Sol·licituds d’intervenció del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

Pel que fa a la quantitat de sol·licituds d’intervenció d’aquest Protocol, han estat 8 menys  respecte a l’any 2018 que vans ser 16 (dades DGFP). Des de la UGT creiem que la relació entre els treballadors i la quantitat de sol·licituds no reflecteix la realitat i per la qual cosa s’haurien de millorar els canals de detecció. La UGT insistim que s’ha de continuar realitzant les reunions de seguiment.

La UGT ens hem interessat per saber en quin punt està la modificació d’aquest protocol que des de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals se’ns va comunicar que es modificaria per tal que la seva aplicació efectiva donés garanties jurídiques.

La UGT hem demanat que s’elabori, s’acordi i s’executi d’una vegada per totes el Protocol de Resolució de conflictes Interpersonals.

 

Acord Marc de Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social. 

La UGT hem demanat reiteradament en aquestes reunions que es confeccioni una enquesta de satisfacció sobre el servei de la mútua d’accidents laborals i que tots els treballadors i treballadores que l’han d’utilitzar després siguin enquestats amb el propòsit disposar de dades sobre el nivell del servei i d’aquesta manera tenir la capacitat de reaccionar per millorar-lo en cas necessari. Hem de valorar i millorar el servei de les Mútues d’Accidents: de què tenim por?

L’Administració, seguint la contesta que sempre ens ha donat a aquesta petició, accepta aquesta idea i només mostra bona voluntat per implementar-ho. La UGT demanem que l’enquesta es faci realitat i que quan es posin a treballar en l’elaboració d’aquesta enquesta no oblidin d’avisar-nos per participar-hi.

 

Suport psicològic al personal que pateix agressions

Moltes tasques realitzades pels treballadors de moltes i diverses unitats dels Departaments de la Generalitat comporten una exposició a determinades situacions i escenaris que els hi provoquen danys psicològics. La UGT sempre hem estat d’acord en oferir aquest suport psicològic en aquests casos però també sempre hem reclamat que cal millorar totes les mesures preventives que tenim per tal de minimitzar la quantitat de vegades que s’ha d’arribar a necessitar aquest suport. Ara per ara, l’Administració no ens ha quantificat mai la quantitat de casos que s’han tractat ni coneixem la seva evolució ni l’opinió de qui n’ha fet ús. Aprofitant la ben entesa demanem que també se’ns quantifiqui periòdicament els casos d’agressions físiques als nostres treballadors.

L’Administració manifesta que en cas d’agressió (física o verbal) la Mútua s’ha de fer càrrec i és obligació de la Mútua garantir la recuperació plena dels treballadors i treballadores.

 

Plans de desplaçament

La UGT demanem que es realitzin els plans de desplaçament de tots els centres de treball que té la Generalitat de Catalunya a tota la geografia del país perquè sabem que en falten molts.

Parlant de plans de desplaçament i d’emergència climàtica, la UGT preguntem si s’ha realitzat un estudi de com reduir les emissions de tots els plans de desplaçament que disposem. Preguntem si existeix una estratègia per a la reducció de les emissions dels vehicles dels parcs mòbils de la Generalitat. I a més a més una cosa ha de quedar clara: si cal externalitzar algun servei d’aquest tipus, no volem que s’externalitzi la contaminació i d’això en volem estar informats.

L’Administració diu que traslladarà totes aquestes qüestions a la Comissió de Medi Ambient que es convocarà aviat. 

 

Instrucció 6/2019 sobre mesures de reincorporació progressiva.

La UGT ha manifestat el seu malestar per la Instrucció 6/2019. Per una banda considerem que l’Administració no ha actuat de bona fe canviant unilateralment l’àmbit d’aplicació de l’acord i per l’altra lamentem que l’Administració tampoc hagi traslladat a la instrucció el compromís d’atorgar un paper important a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals en l’aplicació i interpretació de l’acord.

 

Recursos en Prevenció de Riscos Laborals. Temporalitat i interinitat del personal tècnic dels Serveis de Prevenció.

Des de la UGT fa temps que treballem  per reduir la temporalitat en la nostra administració, per la qual cosa som signants dels acords estatals que han de suposar la reducció de la temporalitat a totes les administracions al 8% (recordem que a la Generalitat de Catalunya la temporalitat es situa entre el 30% i el 40%; en el cas dels tècnics dels nostres serveis de prevenció per damunt del 50%).

Compartim les manifestacions del conseller i la SGFP, fetes en la seva compareixença parlamentaria (3/12/2019), en què els processos selectius han de servir per consolidar els llocs de treball i garantir l’ocupació, reduint la temporalitat. Per la qual cosa hem d’esperar que els responsables les unitats encarregades de dur a terme els processos de selecció facin el possible per assolir, al màxim nivell, els esmentats objectius. 

Aquests processos han de garantir l’equilibri necessari entre l’interès en mantenir l’expertesa que aporten les persones interines a la nostra administració i garantir la seguretat jurídica necessària.

Per finalitzar la UGT, segueix manifestant la manca de recursos humans existents en el serveis de prevenció propis. Demanem que es deixin de destinar partides a través de capítol 2 a serveis de prevenció aliens i que s’aposti per incrementar les plantilles dels nostres serveis de prevenció, tal i com recomanen la 1a i la 2a Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals que s’ha fet a la Generalitat de Catalunya.

 

Lipoatròfia semicircular.

El cas de Girona, Santa Caterina, ha estat bastant flagrant, on un cop més es demostra la nul·la integració de la prevenció de riscos laborals dins el si de l’organització.

Inicialment ASEPEYO Girona planteja 6 presumptes cassos de lipoatròfia, un cop gestionats per ASEPEYO Barcelona només 1 segueix en ferm, i des del servei de Vigilància de Salut del departament es realitza el seguiment dels mateixos.

D’una vegada per totes s’ha de eliminar la lipoatròfia dels centres de treball de la Generalitat de Catalunya.

És una afectació prou important a tots els departaments de la Generalitat com per posar fil a l’agulla amb aquesta problemàtica des d’aquesta comissió

 

Us seguirem informant !!!!

 

Salut!

 

UGT GENERALITAT 

Barcelona a 20 de desembre de 2019

Darrera modificació el Divendres, 20 Desembre 2019 13:30
Valorar aquest article
(1 Votar)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA