COL.LECTIUS

Publicat a COL.LECTIUS

LA MASSACRE D’INTERINS DE LA BORSA DEL SOC Destacats

Nov 06, 2019
LA MASSACRE D’INTERINS DE LA BORSA DEL SOC

El passat 28 d’octubre el SOC va publicar els resultats dels procés per formar part de la borsa de treball per ocupar llocs de treball temporals de substitució o de programes. 

És preocupant que molts participants n’hagin quedat exclosos per no superar una prova psicotècnica, i és del tot inaudit que gran part d’aquests aspirants siguin treballadors amb una dilatada experiència en l’àmbit, que han prestat o presten servei al SOC des de fa molt de temps però, de sobte es troben amb que ara no encaixen en el perfil que vol l’Administració i deixen de ser competents per desenvolupar una tasca que han fet durant molts anys amb vocació i diligència, inclosa l’etapa de les retallades més salvatges als serveis públics. 

 

També resulta sospitós que els participants obtinguin la mateixa puntuació en diversos llocs de treball, quan s’haurien de valorar les diferents habilitats segons el lloc a ocupar, i que amb un únic test s’avaluïn totes les categories. 

 

Tots aquests despropòsits semblen indicar que l’Administració hagi aprofitat aquest procediment tant opac per fer neteja de les persones que no els agraden, sense emprar els criteris objectius que obliguen les normes. 

 

El procés selectiu manca de la més mínima garantia legal per als participants, ja que es contravenen els principis més bàsics de la normativa d’accés a la Funció Pública i de la de Procediment Administratiu Comú: no són publiques quines competències professionals s’han avaluat, tampoc els criteris emprats per valorar-les, no es detalla el procediment ni el termini per recórrer si no s’està d’acord amb els resultats, ni tampoc se sap quin òrgan l’ha resolt. 

 

A partir de la llei de transparència qualsevol persona pot demanar tota la informació que consideri sobre les actuacions de l’Administració, i més si resulta lesionada en els seus drets. Així que la UGT recomanem a tots els afectats que presentin per registre una petició on es reclami: 

 

- Concertació d’una cita per veure l’expedient sencer de selecció 

- Una còpia de tota la documentació 

- El llistat amb les puntuacions obtingudes per tots els participants 

- El detall de les competències avaluades 

- Els criteris emprats per avaluar-les 

- Quin ha estat l’òrgan de selecció i quines persones han format part d’aquest òrgan. 

- Qui ha emès i signat la resolució d’exclusió 

- Còpia del test amb les respostes del participant 

 

La manca de publicitat de tota aquesta informació produeix una total indefensió a les persones afectades ja que no saben els motius de la seva exclusió, i, per tant, no poden fer al·legacions contra uns motius d’exclusió desconeguts; tampoc no saben ni com ni a qui recórrer la decisió. La UGT creiem que per totes les mancances detectades tot el procediment hauria de resultar nul de ple dret. 

 

Disposar de tota aquesta informació permetrà obtenir les dades suficients per motivar el recurs contra l’acte administratiu, que comporta la gravíssima conseqüència de no poder treballar al SOC. 

 

Exigirem responsabilitats als responsables d’aquest procediment que ha incomplert sistemàticament tota la normativa que regulen els processos de selecció. 

La UGT estem estudiant quines altres actuacions podem fer per intentar aturar aquest disbarat. Ja n’hi ha prou d’arbitrarietat i de nepotisme, aquesta no és l’Administració que volem. 

 

 

UGTGENERALITAT 

Barcelona, 6 de novembre de 2019 

Valorar aquest article
(2 vots)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA