HEMEROTECA
AJORNAMENT DELS PROCESSOS PESCO FINS EL PRONUNCIAMENT DEL TJUE La UGT hem demanat l'ajornament de tots els processos selectius fins el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i hem argumentat la nostra demanda en la previsible presentació aquesta mateixa setmana per part de l’Advocada General del TJUE de les seves conclusions i…
Llegir 378 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
La UGT de Catalunya, organització sindical plural, amb més de 130 anys d’història, que ha coexistit en règims polítics de tota classe i encapçalat tota mena de lluites històriques pels drets socials, laborals i democràtics. Davant la sentència dictada avui pel Tribunal Suprem, manifestem: Davant de sentències que afecten drets socials…
Llegir 711 vegades
Valorar aquest article
(15 vots)

Reunió de la Mesa Sectorial 16/9/19 Destacats

Set 17, 2019
Lectures: 1543
  ABONAMENT DEL 30% DE LA PAGA EXTRA DEL 2013 A LA NÒMINA D’OCTUBRE  A la reunió d’avui la Funció Pública ha confirmat, tal i com van informar representants d’Economia a la Mesa General del passat mes de juliol, que la previsió de pagament d'aquest percentatge es farà efectiu a…
Llegir 1543 vegades
Valorar aquest article
(2 vots)
REUNIÓ  GRUP TREBALL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU

El grup de treball del nou districte administratiu es va reunir, el passat 1 d’agost, per continuar tractant tots els aspectes que afectaran als treballadors que s’hauran de desplaçar al nou Districte Administratiu, hem volgut esperar a avui per informar-vos per tal que arribi al màxim de persones.


RESULTAT DE L’ENQUESTA I L’ESTUDI SOBRE MOBILITAT AL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU

El mateix dia de la reunió ens presenten les dades de l’enquesta feta als treballadors i de l’estudi realitzat per l’empresa “Merit”. Aquestes actuacions es van realitzar per part de Funció Pública al mes de juny. Les conclusions de l’enquesta i de l’estudi de mobilitat es facilitaran a mitjans d’octubre, però nosaltres detallem aquí el que hem observat després d’analitzar les dades presentades:

 • La majoria de treballadors i treballadores augmenten el temps de desplaçament perquè la majoria viuen en direcció contrària a la del desplaçament dels seus llocs de treball actuals. La majoria utilitza transport públic. Estaran especialment afectats els que viuen fora de Barcelona ja que disposaven de transports públics directes al centre, molt a prop dels seus llocs de treball i, ara, hauran d’emprar més d’un transport.
 • El 69% de les persones que es traslladaran son dones i, a sobre, d’una mitjana d’edat superior als 40 anys. Elles són les que majoritàriament s’encarreguen de la cura de fills i de la gent gran, així que, segurament, els hi resultarà difícil acomodar-se a l’ampliació del temps de desplaçament.
 • Hi haurà moltíssima deficiència d’aparcaments, tant propis de la Generalitat (240 cotxes i 91 motos) com a públics o privats a la zona. Veurem com es gestionen les places pròpies...
 • Els FGC sembla que tindran poca capacitat a l’hora d’entrada de 2.600 treballadors/-es, els autobusos tenen molta concentració d’usuaris al passar per zones amb serveis de molts usuaris (Universitats, la Ciutat de la Justícia, Ikea Hospitalet, Fira de Barcelona de la Gran Via, Fira de la Plaça Espanya, la Campana, Registre de la Propietat, Agencia Tributària de Catalunya, treballadors de la Zona Franca...). Les línies de metro que hi arriben sembla que tenen poca freqüència i obligaran, a la majoria d’usuaris, a fer transbord.
 • Manca de carril bici i d’estacions de Bicing. A veure com resolen el lloc d’aparcament de bicis i patinets.
 • Només hi hauran 7 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, malgrat que estan valorant ampliar-los.
Tot això, la UGT ja ho va reclamar a l’anterior reunió.
Resumint, hi ha moltes deficiències de mobilitat i poc temps per esmenar-les, esperarem a la reunió de l’octubre.
 
PERMUTES I MOBILITAT INTERDEPARTAMENTAL
A la petició de la part social de facilitar permutes i mobilitat entre departaments, l’Administració respon que està treballant en aquest tema i que es tractarà a la propera reunió d’octubre.
 
TELETREBALL
No ens faciliten la informació de l’estudi de teletreball i ens demanen propostes. La UGT està acabant d’estudiar la nostra proposta i en breu la presentarem.
 
MESURES DE COMPENSACIÓ I FLEXIBILITAT HORÀRIA
A la primera reunió d’aquest grup, quan no havíem pogut estudiar en profunditat el tema, la UGT ja vam demanar com a mínim l’augment de la flexibilitat del temps d’entrada al matí equivalent a l’augment de desplaçament que els treballadors hagin de patir.

La Funció Pública manifesta que aquest tema s’està tractant al grup depenent de la Mesa General (MEPAG). A la darrera reunió d’aquest grup poca cosa es va aconseguir i res de concret respecte als treballadors que es traslladaran. Demanarem una nova convocatòria amb urgència. 
 
PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS
Informen que a la MEPAG s’està tractant d’elaborar un Acord Marc per gestionar la seguretat de tots els persones que hi treballaran, tant de la Generalitat com d’empreses externes. De nou hem d’esperar-nos tot i que és una prioritat essencial aquest punt... 
 
AMBAIXADORS DEL CANVI I INTRANET DEL NOU DISTRICTE
La UGT considera que l’Administració, un cop més ha actuat de forma irrespectuosa, menystenint als representants dels treballadors al no informar-nos prèviament de la creació d’aquests mitjans. La finalitat dels sindicats és defensar els interessos dels treballadors, mediant entre l'empresa i el treballador per tal d'impedir que sigui coaccionat o manipulat per l'empresa, al ser organismes especialitzats en temes laborals. Aquestes actguacions ens fan malpensar. La Funció Pública considera que no te l'obligació d’informar de les qüestions d’autoorganització, així que agraïm que el Director del Programa per a la posada en funcionament de la 1a fase del projecte Districte Administratiu s’hagi compromès a facilitar la informació al grup amb anterioritat.
 
CRONOGRAMA DE LES OBRES I CONFIGURACIÓ DE L’OAC

Com el cronograma de les obres te dues fases, els trasllats també les tenen:
 • Com el termini de lliurament de totes les plantes excepte la planta baixa és el 26-02-2020, a partir del primer de març s’aniran traslladant treballadors en grups d’unes 200 persones fins al 30 de juny.
 • El termini de lliurament de la planta baixa és finals de juny, on s’ubicarà una gran OAC depenent de la nova Gerència del Districte. Les places de la nova OAC seran d’orientadors i gestors, les crearan noves i s’ocuparan amb funcionaris de carrera. Per aquestes places faran una selecció nova de personal, per la qual cosa, els actuals treballadors que no reuneixin els requisits seran recol·locats en altres unitats.

A la UGT li preocupa el personal que sigui desplaçat, ja que segurament perdria el complement d’atenció al públic.

Ens informen que, desprès de construir nous edificis, en un període de 15 anys es traslladarà al Nou Districte tot el personal que treballi a les seus de la Generalitat a Barcelona, amb motiu de la finalització dels contractes de lloguer.

Salut!

UGTGENERALITAT
Barcelona, 5 de setembre de 2019

Noves millores laborals per supòsits específics Destacats

Jul 26, 2019
Lectures: 1301
          A la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de l’Administració de la Generalitatque es va celebrar ahir amb representants del Govern vam acordar les següents mesures que signifiquen millores laborals:   REINCORPORACIÓ PROGRESSIVA AL LLOC DE TREBALL DESPRÈS DE PATIR UNA MALALTIA…
Llegir 1301 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
LA UGT IMPUGNA EL TEMARI PER ACCEDIR AL COS DE SUBALTERNS

 

La UGT, tant bon punt vam tenir accés a l’esborrany del temari per accedir al cos de subalterns, vam reclamar a la Funció Pública que eliminés el tema 8, que té el següent contingut:

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica”

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, va crear el cos de subalterns i va determinar que els hi correspon complir les funcions de vigilància dels locals; de control de les persones que accedeixen a les oficines públiques, tot informant-les de la situació dels locals; de custòdia del material, del mobiliari i de les instal·lacions; d'utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar i, que en el cas que es prestin serveis en centres educatius, li correspondrà també l'atenció a l'alumnat d'aquests.

El mateix Decret estableix els principis en què s'ha d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que hagin de prestar serveis a l'Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La UGT entén que el tema 8 no és objecte de les funcions dels cos de subalterns i per tant no és adequat al contingut dels llocs de treball. Vam demanar que, en tot cas, contés a la fase de mèrits si l’Administració té interès en que tinguin formació o coneixements d’ACTIC.

Així que, al no atendre la nostra demanda, el passat 15 de juliol de 2019 la UGT hem presentat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Resolució PDA/1395/2019, de 21 de maig, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC de 24-05-2019.

Us recordem que, per informació de cursos de preparació de les oposicions us heu de posar en contacte amb FORUMCATALUNYA als telèfons 933077002 i 933076390 de dilluns a divendres de 8h a 15h.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 17 de juliol de 2019

Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals Personal d’Administració i Tècnic, i Laboral 11.07.2019

DISTRIBUCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ, D’ACORD AMB ELS RESULTATS DE LES DARRERES ELECCIONS SINDICALS DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

S’actualitza la distribució de delegats de prevenció, d’acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals de personal funcionari i laboral.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA

                           UGT               3

CCOO           3

                           IAC                 2

                           I-CSC             2

                           CSI-F             1                     Total: 11 membres

ACORD MARC DE MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Ens informen que el nou Acord s’està elaborant ja que ha sorgit un problema jurídic. S’adjudicarà a l’octubre.

Hi ha prevista una Comissió de seguiment que estarán representats tots els departaments.

UGT fa esment que l’actuació de les mútues està donant problemes, hi ha un tractament inadequat en alguns casos i el que s’ha d’aconseguir es que compleixin de forma correcta. Seguim demanant una estadística de com es fa l’atenció als/les treballadors/es. La SGRSPS ens diu que estan previstos uns òrgans de control en col·laboració amb els serveis de prevenció per tal que funcionin i no derivin al sistema nacional públic. També com a novetat que es pugui acompanyar al treballador/a si la mútua rebutja la prestació i la deriva a la Seguretat Social.

INFORMACIÓ SOBRE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIENS

Es busquen empreses solvents, amb garantía.

Com a novetat hi hauran dos tipus de contractació:

LOT 1 per contractacions inferiors o fins a 25.000€ i

LOT 2 per contractacions superior a 25.000€

S’han presentat 24 empreses: 15 pel LOT 1 i 9 pel LOT 2

No están encara adjudicats

-       Els reconeixements mèdics es treuran de la Medicina del Treball

-       No hi haurà preu límit

-       Es passarà de 45€ a 55€ per reconeixement mèdic

Hi ha unanimitat per la part social en que:

-       El dimensionament no és l’adequat. Es necessiten més recursos, hi ha molta precarietat hi ha pocs tècnics, i que a data d’avui els departaments no poden cobrir les 4 especialitats i s’ha de recórrer a serveis aliens.

UGT ha demanat informació sobre el cost econòmic d’aquest Acord i el % activitat ordinària d’externalització. La SGRSPS facilitarà aquesta informació.

INFORMACIÓ RESUM DE LES SOL·LICITUDS D’INTERVENCIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ. L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC I ALTRES DISCRIMINACIONS A LA FEINA

De la informació facilitada corresponent al període 2015-2018. Al 2018 hi ha un increment de sol·licituds admeses destacant Ensenyament (19) i ICS (15) amb més nombre de casos, així com Justícia (6) casos d’aquests admesos a tràmit Ensenyament (17) ICS (12) i Justícia (2) no havent indicis Ensenyament (4) ICS (2) i Justícia (1).

INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUERIMENTS REBUTS DE LA DG DE RELACIONS LABORALS I QUALITAT EN EL TREBALL

La UGT proposa que es consensuïn les actuacions/situacions operatives i feina feta amb proposta de mesures preventives a l’àmbit del CSS del Departament d’Interior.

REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE CONSIDERACIÓ DE TEMPS EFECTIU DE TREBALL AL DEPARAMENT D’INTERIOR

El subdirector de la SGRSPS comunica que assumiran el requeriment.

ESTAT DE COMPLIMENT DE LES AUDITORIES

S’acorda incloure’l com a punt en cada ordre del dia dels Comitès de Seguretat i Salut.

INFORMACIÓ DEL PLA DE TREBALL 2019

Hi haurà un curs de formació bàsic pels nous delegats (1r trim 2020). Pel que fa als seminaris se’ns diu que tradicionalment són dos a l’any.

INFORMACIÓ SOBRE LA MEMÒRIA PREVENTIVA 2018

S’està preparant la documentació.

UGT accepta la petició.

ORGANITZACIÓ PREVENTIVA DEL DISTRICTE ADMINISTRATIU

2.600 persones ocuparan aquest centre, dels departaments: Empresa i Coneixement, Justícia, Polítiques Digitals, ICAEN i ACA.

Una de les idees que s’està estudiant és la creació d’una estructura preventiva pròpia.

UGT manifesta la preocupació que tenim quan els/les treballadors/es es traslladin i per això demanem que s’informi del què s’està fent.

INFORMACIÓ SOBRE EL TELETREBALL

S’ha preparat un esborrany i demà a la reunió del grup de treball es tractarà.

UGT manifesta que és partidària del teletreball, tot i que no a qualsevol preu, i en el cas que pertoca a aquesta Comissió exigim que qualsevol pla de teletreball tingui en compte la prevenció de riscos Laborals.

Seguirem informant.

UGTGENERALITAT

Barcelona, 11 de juliol de 2019

 

 

 

 

La Funció Pública ha publicat avui una modificació de la instrucció 1/2019. Es modifica la possibilitat de comunicar-li a l’Administració la baixa mèdica via telemática (mail, fax,…), sempre amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. Adjuntem la nova instrucció 4/2019 perquè hi accediu al text complet.

En contra de la proposta de la part social es manté el document de visita mèdica com l’únic document acreditatiu per la justificació les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut en un mateix any natural, sense baixa mèdica. Es mantenen els següents casos:

 •  Justificació d’absències per incapacitat temporal: Cal comunicat de baixa mèdica pertinent i seguiran la tramitació d’incapacitat temporal, amb un màxim de 3 dies a comptar de l’expedició. L’alta mèdica cal presentar-la el dia laborable següent (el dia de reincorporació al lloc de treball). Es pot comunicar a l’Administració la baixa via correu electrònic. Els originals s’entregaran al reincorporar-se al treball, o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals).

 

 • Justificació d’absències per motius de salut, retribuïdes i no recuperables, sense incapacitat temporal: Les primeres 15 hores d’absència per motius de salut en un any natural, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial, s’han de justificar, mitjançant un document acreditatiu d’atenció mèdica.

Document amb nom i cognoms del treballador, data d’atenció mèdica i dades identificatives del centre o consulta mèdica.

 

A proposta de la UGT, Funció Pública va incloure que en cas d’absentisme per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques (s’ha d’acreditar amb un informe previ) es poden justificar amb un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit anual de 15 hores laborables. Aquesta no podrà ser superior a 3 dies consecutius, a partir del 4rt dia caldrà comunicat de baixa mèdica.

 

 • Justificació d’absència per assistir a consulta mèdica: Ha de concertar-se fora de l’horari de treball i sinó pot ser acreditar-ho mitjançant una declaració responsable del treballador. L’assistència a consulta mèdica es concedeix el temps indispensable per anar-hi i tornar al lloc de treball i caldrà justificant de consulta mèdica.

Salut!

Barcelona a 16 de juliol de 2019

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE 15.07.2019 Destacats

Jul 16, 2019
Lectures: 1013
La UGT novament denunciem la pràctica de la Funció Pública d’arrogar-se una potestat, que no té, de decidir quins temes plantejats per les organitzacions sindicals s’inclouen a l’ordre del dia i quins no, utilitzant el criteri de quins punts els agraden i quins no, i impedint així discutir qüestions que…
Llegir 1013 vegades
Valorar aquest article
(2 vots)

Personal Laboral CIVE 5/07/2019 Destacats

Jul 05, 2019
Lectures: 444
La UGT us volem informar de les reunions realitzades aquest divendres 5 de juliol amb l’Administració Pública, per abordar temes relacionats al personal Laboral de la Generalitat de Catalunya: Programa de rendiment professional (PRP) per a l’any 2019 A la Mesa Negociadora de Conveni s’ha ratificat l’acord on es prorroga…
Llegir 444 vegades
Valorar aquest article
(1 Votar)
Pàgina 1 de 50

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA