Mesa Sectorial

Publicat a Mesa Sectorial

REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL (21.10.2019)

Oct 22, 2019
REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL (21.10.2019)

PREVISIÓ DEL CALENDARI DE TRASLLAT D’OFICINES AL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU

Funció Pública ens ha facilitat la previsió del calendari de trasllats al nou districte administratius de les oficines dels departaments afectats i informa que en breu convocarà el grup de treball específic:

-          Justícia

 • Via Laietana, 56 - Àrea TIC ...28/02/2020
 • Pau Claris, 158 .....................06/03/2020
 • Aragó, 330 ...........................06/03/2020
 • Enric Granados, 33 – CIRE ... 20/03/2020
 • Casp, 24 ............................... 27/03/2020

-          Vicepresidència i Econ. i His.

 • Pg de Gràcia, 19 – Àrea TIC ..03/04/2020
 • GV Corts Catalanes, 639 ...... 03/04/2020
 • Via Laietana, 14 ...................17/04/2020

-          Polítiques Digitals i FP

 • Via Laietana, 26 ...................17/04/2020
 • Rivadeneyra, 6 .....................24/04/2020

-          Justícia

 • Rivadeneyra, 6 .....................24/04/2020

-          Vicepresidència i Econ. i His.

 • Rambla de Catalunya, 19 .....24/04/2020
 • GV Corts Catalanes, 635 ......15/05/2020

-          Empresa i Coneixement

 • Pamplona, 103 .....................15/05/2020

-          Vicepresidència i Econ. i His.

 • Pg de Gràcia, 19 – resta .......29/05/2020

-          Polítiques Digitals i FP

 • Salvador Espriu (CTTI) ..........05/06/2020

VERGONYÓS PROJECTE DE DECRET D’ARMES DEL COS D’AGENTS RURALS

L’Administració vol armar el Cos d’Agents Rurals amb pistoles, i ho vol fer mitjançant un decret que, per començar, penalitzaria els agents que no superin les proves de capacitació retallant-los el sou.

El decret inclou matèries que la Llei de creació del cos no permet, no estan determinades quines són les funcions que requereixen l’ús d’armes i, a sobre, els agents que no superin les proves per dur armes passarien a prestar serveis en un lloc de segona activitat, que, ara per ara, no està regulada enlloc.

La UGT defensem que no totes les activitats del Cos requereixen portar armes, creiem que és perillós per a les persones no expertes en el seu ús, que cal detallar les funcions on serà necessari el seu ús i que el que cal és abonar un complement als treballadors que les utilitzin en lloc de retallar el salari als professionals que no superin les proves.

CONDICIONS LABORALS DEL COS SUBALTERN

La part social demana la creació d’un Grup de Treball per tractar les condicions laborals d’aquest col·lectiu, que és el que percep menys retribucions, no pot gaudir de molts permisos per manca de personal, ha d’utilitzar uniforme, realitza moltes tasques que no li pertoquen i que està en perill d’extinció.

L’Administració no es mostra a favor, per la qual cosa demanem una reunió extraordinària amb aquest únic punt i demana que presentem propostes per poder avaluar-la.

REGULACIÓ SUPÒSITS DEL PERMÍS PER A EXÀMENS

Els representants dels treballadors demanem una instrucció que reculli la definició de proves definitives d’aptitud, proves alliberadores i d’exàmens finals en centres oficials, així com un llistat dels supòsits inclosos dins de cada categoria.

La Funció Pública es mostra reticent a fer una instrucció i ens demana un llistat de supòsits per analitzar-los i donar resposta.

Demanem la vostra col·laboració per recollir el màxim de situacions possibles.

MILLORA DELS HORARIS DELS TREBALLADORS DELS REGISTRES

Funció Pública comunica que és un tema en el que no competent ja que estan regulats amb una ordre del Departament de Presidència.

AGILITZAR EL PAGAMENT DE DESPESES AL PERSONAL QUE UTILITZA EL VEHICLE PARTICULAR

Aquest tema ja el va presentar la UGT fa uns mesos i, segons la Funció Pública, els departaments no demoren el pagament més enllà d’un parell de mesos, diuen. La part social denuncia que, entre altres col·lectius, els Inspectors de Seguretat Industrial, els Tècnics Habilitats de la Inspecció de Treball, els Tècnics de prevenció ICSSL, els Inspectors ACC esperen fins a 6 mesos per cobrar-les.

La UGT manifestem que cap treballador té l’obligació d’utilitzar el seu propi vehicle i tornem a exigir l’ampliació del parc de vehicles per a tots els treballadors i treballadores que l’hagin d’utilitzar en l’exercici de les seves funcions.

CREACIÓ D’UN ÒRGAN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Aquest tema va més enllà de les competències d’aquesta Mesa però la Funció Pública explica que únicament està interessada en crear-lo en els àmbits de la Prevenció de riscos, d’assetjament i en el de la mediació de conflictes. La UGT mantenim que excedeix l’àmbit d’aquesta Mesa.

NEGOCIACIÓ DEL PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS SERVEIS I MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

Funció Pública planteja una jornada de treball voluntària per al festiu 06.12.19 per tal que els treballadors de tota l’Administració de la Generalitat plantegin necessitats, propostes i suggeriments de millora, que seria compensada amb hores extraordinàries corresponents a un festiu.

La UGT expressem que aquesta qüestió supera l’àmbit de negociació de la Mesa Sectorial del personal funcionari tècnic i administratiu, ja que, d’una banda, aquest pla de millora afecta a tots els treballadors i treballadores de tot l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i que, d’una altra, l’establiment del calendari oficial de festes laborals tampoc és competència ni d’aquesta Mesa ni de la Funció Pública.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 21 d’octubre de 2019

Valorar aquest article
(4 vots)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!