Mesa Sectorial

Publicat a Mesa Sectorial

Reunió de la Mesa Sectorial 16/9/19 Destacats

Set 17, 2019
Reunió de la Mesa Sectorial 16/9/19

 

ABONAMENT DEL 30% DE LA PAGA EXTRA DEL 2013 A LA NÒMINA D’OCTUBRE 

A la reunió d’avui la Funció Pública ha confirmat, tal i com van informar representants d’Economia a la Mesa General del passat mes de juliol, que la previsió de pagament d'aquest percentatge es farà efectiu a la nòmina del mes d'octubre en compliment de l'Acord d'11 de desembre de 2018 signat per UGT. 

És important aclarir que el percentatge del 30% correspon al personal funcionari, que és l’àmbit d’aquesta Mesa de negociació, i que al personal laboral li correspon un 23,33% per la manera diferent de meritar les pagues extres. 

COMPENSACIÓ DIA ADDICIONAL DE PERMÍS PER COINCIDÈNCIA DE FESTIUS EN DISSABTE 

La UGT hem instat de nou a la Funció Pública, en la línia del què hem demanat al grup de mesures de conciliació i flexibilitat horària de la MEPAGC, i en reiterades ocasions a la Mesa Sectorial, a negociar l’aplicació d’ofici al personal d’Administració i Tècnic el mateix criteri que s’aplica sempre al personal al servei de l’Administració General de l’Estat, que consisteix a “incorporar un dia més de permís quan algun dels festius estatals, de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per les pròpies Comunitats, coincideixi en dissabte”. I hem afegit que tinguin en compte també els festius locals per evitar que hi hagi greuges comparatius en funció de la població on treballes. 

Recordem que el calendari de festes laborals de Catalunya estableix per a aquest any 2019 un total de 14 festes entre les tradicionals catalanes, les locals i les estatals, i que d’aquestes últimes, el 12 d'octubre cau en dissabte i, per tant, havia de ser compensat per poder gaudir de forma efectiva dels 14 dies festius pertinents. 

Doncs bé, finalment, Funció Pública ha manifestat que donarà instruccions als diferents Departaments per a què s'introdueixin a ATRI un total de 8 hores i 20 minuts d'assumptes propis per a aquest 2019. 

Per contra, no ha acceptat la petició d’arribar a l’acord de compensar d’ofici sempre els festius (estatals, autonòmics o locals) que coincideixin en dissabte igual que a l’administració central. 

RECONEIXEMENT DEL GRAU PERSONAL CONSOLIDAT PER AL PERSONAL INTERÍ 

La UGT demana l’aplicació d’ofici de la sentència del Tribunal Suprem en la qual es reconeixen els períodes treballats com a funcionari interí amb anterioritat a l’accés a funcionari de carrera als efectes de consolidar el grau personal. 

Funció Pública discrepa, per variar, i expressa que no ho faran perquè manifesten que la sentència es basa en normativa diferent a la catalana, malgrat que el fons argumental serveix per a la nostra normativa. Els nostres serveis jurídics ja han interposat demandes davant dels tribunals sobre aquesta qüestió i estem esperant els pronunciaments individuals per plantejar accions col·lectives. 

ACORD DE GOVERN DE 4 DE JUNY DE 2019 D’APLICACIÓ DE LES PROPOSTES DEL CONSELL ASSESSOR PER A LA REFORMA HORÀRIA 

Per tractar aquest punt que hem proposat la UGT, ens convoquen a una reunió monogràfica sobre jornada i horaris per al proper dia 20 de setembre. 

EXCLUSIÓ DE FOTOGRAFIA I DADES QUE PUGUIN CAUSAR DISCRIMINACIÓ A LES OFERTES D’ATR

Des de la reunió de la Mesa Sectorial de maig estem esperant una resposta al que la UGT vam denunciar sobre la moda demanar fotografia com a requisit per participar a les ofertes d'ocupació d’ATRI, així com l’eliminació d’altres dades personals que puguin produir discriminació (data de naixement, sexe...). Malgrat que la Funció Pública preveia que al setembre estaria ja solventat, encara no ho està i ens demanen ara una llista de les dades que considerem susceptibles de discriminació. 

IDENTIFICACIÓ DE LES PLACES QUE ES TRASLLADIN AL NOU DISTRICTE ADMINISTRATIU 

L'Administració s’ha compromès a identificar totes les places que s’ofereixin per ATRI i que seran traslladades l’any vinent al Nou Districte Administratiu del Barri de la Marina del Port. 

 

Salut! 

UGTGENERALITAT 

Barcelona, 16 de setembre de 2019

Valorar aquest article
(2 vots)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA

AFILIA'T !!!