OPOSICIONS

Publicat a OPOSICIONS

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 12.06.2019 Destacats

Jun 13, 2019
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 12.06.2019

ACTUALITZACIÓ DEL CALENDARI PREVIST DE PROPERES CONVOCATÒRIES

OPOSICIONS
ANY COS DATA PREVISTA
2019 Administratiu: 375 places (PIE) En marxa des de 20/02/2019
Metges avaluadors: 10 places (PESCO) En marxa des de 24/04/2019
Treball social: 173 places (PESCO) En marxa des de 22/05/2019
Inspecció financera: 4 places (OOP17) Juny 2019
Enginyeria de camins, canals i ports: 10 places (OOP17) 2n semestre 2019
Inspecció de seguretat nuclear: 3 places (OOP17) 2n semestre 2019
Enginyeria agrònoma: 21 places (OOP17) 2n semestre 2019
Superior general (totes les opcions): 760 places (PESCO) 2n semestre 2019
Subalterns (exclusiu discapacitat intel·lectual): 151 places (OOP17) 2n semestre 2019
2020 Arxivística: 20 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Biblioteconomia: 15 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Advocacia: 10 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Administratiu: 390 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Enginyeria tècnica industrial: 50 places (OOP17) 1r trimestre 2020
Gestió general: 313 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Enginyeria tècnica agrícola: 102 places (PESCO) 2n trimestre 2020
Educació social: 255 places (PESCO) 2n trimestre 2020
2021 Arquitectura: 25 places (PESCO) Sense concretar
Auxiliar general: 1476 places (PESCO) Sense concretar
Biologia: 28 places (PESCO) Sense concretar
Enginyeria de Telecomunicacions: 3 places (PESCO) Sense concretar
Subaltern: 398 places (PESCO) Sense concretar
Administratiu general: 435 places (PESCO) Sense concretar

CONCURSOS DE TRASLLATS (hi haurà algun més)
ANY COS
2019 Enginyeria Agrònoma
Arxivística (previsió finals d’aquest 2019)
Auxiliars
Treball Social
Biblioteconomia
Enginyeria Tècnica Industrial
2020 Arquitectura
Biologia
Enginyeria de Telecomunicacions
Subaltern
Enginyeria Tècnica Agrícola
Educació Social

La primera prova de l’oposició del cos general Administratiu està prevista per l’octubre o novembre d’aquest any.

La previsió de la primera prova del procés d’accés a Educadors Socials, àmbit execució penal, es preveu la darrera setmana del mes de juliol.

OPOSICIONS COS SUBALTERNS RESTRINGIT DISCAPACITAT INTELECTUAL

La UGT considera gravíssim que les 151 places del cos de Subalterns, no siguin places de nova creació, ja que com el procés tindrà caràcter restringit només per a persones amb discapacitat intel·lectual, s’impedirà que es puguin presentar els interins d’aquest cos que actualment desenvolupen tasques, de manera que directament provocarà el cessament de 151 treballadors. 

La UGT sempre recolzarem les polítiques d’integració de persones amb discapacitat intel·lectual, però concentrar totes les places en un únic col·lectiu i sense que siguin places de nova creació provocarà que, treballadors interins que han demostrat durant anys la seva vàlua i que no han tingut l’oportunitat de consolidar el seu lloc de treball, acabin perdent el seu lloc de treball només per una incomprensible decisió de l’Administració. 

La UGT hem demanat als responsables de Funció Pública que reconsiderin aquesta decisió, ja que de no fer-ho condemnaria a 151 companys a una situació laboral crítica, i hem advertit que, en cas de no rectificar, estudiaríem amb els nostres serveis jurídics les accions a realitzar per tal d’aturar aquest procediment.

OPOSICIONS PER ACCEDIR AL COS GENERAL SUPERIOR

La Funció Pública encara està acabant de preparar las bases de la convocatòria amb motiu d’encaixar la nova opció d’aquest cos, la d’Ambientòlegs. Malgrat tot preveuen la convocatòria sobre el novembre d’aquest 2019.

La Funció Pública  proposa l’exempció de 17 temes per a la primera prova del torn de promoció interna. És important deixar molt clar que la exempció només és pel primer exercici de la primera prova, en el test sobre el temari general, i que a la resta d’exercicis entraran tots els temes.

Al primer exercici de la primera prova, test sobre el temari general, l’Administració exceptua els següents 17 temes:

-       Temes 4, 5 i 9 de l’apartat “Bon govern i transparència”

-       Temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de l’apartat “Organització del sector públic”

-       Tema 20 de l’apartat “ Administració Pública”

-       Tema 48 de l’apartat “Finances Públiques”

-      Temes 55, 56, i 59 de l’apartat “Funció Pública”

OPOSICIONS COSSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR, INSPECCIÓ DE SEGURETAT NUCLEAR (3 PLACES) I ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (10 PLACES) 

L’Administració ens presenta els esborranys de bases d’aquests cossos, que provenen de l’Oferta Pública de 2017, i ens comunica que la previsió de publicació serà entre els mesos de setembre o d’octubre.

Us fem un resum del desenvolupament del procés que proposa l’Administració:

Constaran de 2 fases: la d’oposició amb un valor fins a 100 punt i la de concurs fins a 49,25.

La fase d’oposició consistirà en 3 proves (fins a 100 punts): 

-       La primera amb 4 exercicis:

  • 2n Test temari específic (75 temes)
  • 3r Preguntes breus de la part específica del temari (10 preguntes)
  • 4t Supòsit pràctic que pot incloure diferents situacions professionals sobre coneixements requerits i relacionats amb les funcions i competències del cos.

-       Segona: Català i/o castellà, si s’escau

-       Tercera: Entrevista estructurada per avaluar cadascuna de les 5 competències del perfil.

A la fase de concurs(fins a 49,25 punts)  i puntuarà:

-       Serveis prestats al grup A1

-       Titulacions universitàries diferents a la requerida per accedir al cos

-       Coneixements de català diferents al nivell C1

-       Coneixements de llengües estrangeres, que s’avaluarà segons el nivell de coneixements.

-       Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

BASES OPOSICIONS DERIVATS DELS PROCESSOS PESCO

La UGT hem volgut denunciar a la reunió que la Funció Pública continua “treballant fermament” per evitar que els interins puguin consolidar el seu lloc de treball ja que si comparem la fase d’oposició d’aquests 2 processos derivats d’una Oferta Pública “normal” i la que apareix al procés PESCO de Treballadors Socials, no trobem cap diferència.

Això confirma el que la UGT portem mesos denunciant, i és que la Funció Pública passa de la veritable filosofia dels processos PESCO, recordem destinats a l’Estabilització i Consolidació de plantilla, i que no té cap intenció d’afavorir que els interins puguin consolidar el seu lloc de treball.

OPOSICIONS PER ACCEDIR ALS COSOS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA AGRÒNOMA (21 PLACES) DEL SUPGRUP A1, DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ DE 2017

Les bases per accedir a aquest cos seran similars al que hem detallat, però en incloure llocs de treball de les Escoles de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, que fan formació reglada de Formació Professional (5 de les 13 places del torn lliure i 3 de les 8 places del torn de promoció interna) per aquests llocs es requerirà a més el mestratge en docència (antic Certificat d’Aptitud Pedagògica).

ENTREVISTA ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ

La Funció Pública informa que només faran entrevista als processos amb un volum raonable de participants per qüestió d’agilitat i que, en els que es preveuen massius serà substituïda per un test de  que mesuri les competències professionals del perfil requerit per a cada categoria. 

La UGT expressem el nostre absolut desacord a l’entrevista en cap procés de selecció per la poca seguretat jurídica que dóna als participants.

TEMARI PER ACCEDIR AL COS DE SUBALTERNS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

L’administració manifesta que adaptarà el temari del cos per aquest procediment.

OPOSICIÓ PER ACCEDIR AL COS D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES

L’Administració comunica que estudiarà la possibilitat de convocar-la.

 

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 12 de juny de 2019

Darrera modificació el Dilluns, 07 Octubre 2019 13:38
Valorar aquest article
(2 vots)

ASSEGURANÇA SALUT AFILIATS

flyer ugt JOOMLA