/**/

SOL.LICITUD AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS PARC DE GRANOLLERS

Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral

Davant la greu situació i presumpte perill imminent per a la seguretat dels treballadors del parc de Granollers, i davant la falta de resposta per part de la DG i IT, des d’UGT sol·licitem a la Sub-direcció General de Prevenció de riscos i Salut Laboral, una URGENT I RÀPIDA avaluació de riscos del parc de Granollers que es realitzarà mitjançant la intervenció de personal competent, d’acord amb el que disposa el Capítol VI del RD 39/1997,a fi de determinar si és habitable aquest centre de treball, i que mesures s’han de prendre al respecte.

Demanant des de UGT com a  mesura cautelar el tancament de parc fins que es donin les condicions mínimes de seguretat i salut aplicable als centres de treballAtentament 

DENUNCIA 

AFILIA’T

SINDICAT PROFESSIONAL DE BOMBERS DE LA UGT DE CATALUNYA
 

‘Els forts sempre arriben  a acords,només els dèbils imposen’ Tot anirà bé!!! 

Ens en sortirem!!!    

image.png
/**/

SOL.LICITUD SALUT LABORAL MANIFESTI LA SEVA POSTURA ENVERS ROTACIÓ TORNS PR’ACTIQUES ASPIRANTS CONVOCATÒRIA 81/19

Benvolguts/des
Us adjuntem escrit, sol.licitant a la cap de serveis de vigilància i la salut, es manifesti envers  si la postura del Tribunal de  la convocatòria de procés selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 81/19)., envers de que en  la fase de pràctiques una vegada assignat el binomi de parcs assignats, els aspirants han de passar pels quatre torns, és correcta, des d’un punt de vista de salut laboral emmarcada dins de la pandèmia existent, deixant al marge el punt de vista operatiu, i faci arribar la seva opinió al Tribunal , al CSSLB i als delegats de riscos laborals ,en ares de la salut dels treballadors.

SOL.LICITUD

AFILIA’T

Atentament  

SINDICAT PROFESSIONAL DE BOMBERS DE LA UGT DE CATALUNYA
 ‘Els forts sempre arriben  a acords,només els dèbils imposen’ Tot anirà bé!!! Ens en sortirem!!!    

image.png
/**/

Tercera reunió de la Comissió paritària per al desenvolupament de la carrera professional ( 09-10-2020)

Benvoguts/desUs adjuntem breu resumen de la tercera reunió de la  Comissió paritària per al desenvolupament de la carrera professional del cos de bombers de la Generalitat, i de la sol.licitud consensuada per tota la part social  de realitzat una reunió URGENT  de la Comissió de seguiment dels acords davant les discrepàncies existents amb la carrera professional i l’incompliment de la  seva implantació a 1 de gener de 2021 , sent el marc ideal perquè la nova Secretaria General es presenti. 

RESUM

SOL,LICITUD REUNIÓ

AFILIA’T


Us tindrem informats

Els vostres delegats  

Atentament

SINDICAT PROFESSIONAL DE BOMBERS DE LA UGT DE CATALUNYA
 ‘Els forts sempre arriben  a acords,només els dèbils imposen’

Tot anirà bé!!!Ens en sortirem!!!    

image.png
/**/

DENUNCIA INSPECCIÓ DE TREBALL

Benvolguts/des

Davant la falta de serietat dels membres de l’administració del CSSLB, i davant la falta de mesures de seguretat i salut en el nostre treball, ens hem vist en l’obligació de prèvia denúncia judicial, intentar l’auxili d’Inspecció de Treball davant la situació de desídia amb relació a la prevenció de riscos laborals en el cos de bombers, tant de funcionaris com de laborals.
 

DENUNCIA

Us tindrem informats

SINDICAT PROFESSIONAL DE BOMBERS DE LA UGT DE CATALUNYA

”Els forts sempre arriben  a acords,només els dèbils imposen’

Tot anirà bé!!!Ens en sortirem!!!    

image.png
/**/

Calendari 2021

Benvolguts/des

Com bé sabeu ,el període de planificació s’inicia el 1d’octubre de l’any anterior al període a planificar amb els criteris establerts a la normativa vigent en aquesta data, i finalitza amb la notificació de la planificació a totes les persones membres del cos de Bombers com a molt tard el 15 de desembre de l’any anterior al període a planificar.

CALENDARI

CALENDARI

CALENDARI

Així mateix  la notificació de la planificació ha d’incloure les guàrdies de 24 hores, les guàrdies complementàries de reforç d’estiu, les jornades de formació , les jornades de comandaments i les jornades de gestió planificades.

A fi d’ajudar-vos a aquesta planificació us adjuntem els calendaris de l’any que ve, que ben aviat repartirem.

I recordeu que la jornada anual de l’any 2021 es reduirà fins a 1.664 hores, reduint 24 hores respecte de la jornada del 2020 a tots els col·lectius.  Atentament  

SINDICAT PROFESSIONAL DE BOMBERS DE LA UGT DE CATALUNYA
 ‘Els forts sempre arriben  a acords,només els dèbils imposen’ Tot anirà bé!!! Ens en sortirem!!!    

image.png

UGT BOMBERS GENERALITAT